ΠΟΙΟΝ, ΣΕ ΤΙ, ΚΑΙ ΠΩΣ;

Home  >>  ΠΟΙΟΝ, ΣΕ ΤΙ, ΚΑΙ ΠΩΣ;

1. Ποιόν μπορεί να βοηθήσει η Αθλητική Ψυχολογία;

• μεμονωμένους αθλητές,
• γονείς αθλητών,
• αθλητικές και προπονητικές ομάδες,
• προπονητές.

2. Η αθλητική ψυχολογία μπορεί να βοηθήσει παρέχοντας πληροφορίες και τεχνικές σε θέματα όπως:
• στοχοθεσία
• κίνητρα
• αυτοσυγκέντρωση
• διαχείριση άγχους
• συνοχή ομάδας
• επικοινωνία
• προετοιμασία αγώνων
• νοερή προπόνηση

3. Μέθοδοι

Σεμινάρια/Εργαστήρια σε ομάδες

Παρουσίαση επιλεγμένων θεμάτων σε ομαδικές συνεδρίες από τον αθλητικό ψυχολόγο, με σκοπό την επιμόρφωση των αθλητών. Οι αθλητές κερδίζουν κατανοώνταςπερισσότερο το άθλημά τους από ψυχολογική σκοπιά, όπως επίσηςκαι εφαρμόζοντας επιλεγμένες ψυχολογικές τεχνικές. Η διάρκεια, η συχνότητα και η θεματολογία των σεμιναρίων καθορίζονταισε συνεργασία με τον προπονητή σύμφωνα με τις ανάγκες τις εκάστοτε ομάδας ή του εκάστοτε αθλητή.

Προσωπικές Συνεδρίες

Συζητήσεις μεταξύ του αθλητή και του αθλητικού ψυχολόγου για τομείς στους οποίους ο αθλητής θέλει να βελτιωθεί ή για δυσκολίες που αντιμετωπίζει. Ο αθλητής μαζί με τον ψυχολόγο δουλεύουν σε εξειδικευμένες τεχνικές για τη βελτίωση της ψυχολογικής προετοιμασίας του αθλητή.Οι συνεδρίες κρατάνε 45-50 λεπτά και η συχνότητα τους καθορίζεται σε συμφωνία με τον αθλητή.

Επιμορφωτικά Σεμινάρια για Προπονητές

Παρουσίαση επιλεγμένων θεμάτων από την σκοπιά του προπονητή, τα οποία βοηθούν στην κατανόηση ψυχολογικών παραγόντων στον αθλητισμό και μπορούν να βελτιώσουν τον σχεδιασμό προπονήσεων.