ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ 2014-5

4
Nov,2014

off

Τα εργαστήρια Αθλητικής Ψυχολογίας έχουν σκοπό να εισάγουν τους αθλητές σε ψυχολογικά θέματα γύρω από τον πρωταθλητισμό. Οι αθλητές κερδίζουν κατανοώντας περισσότερο το άθλημά τους από ψυχολογική σκοπιά, όπως επίσης και εφαρμόζοντας επιλεγμένες ψυχολογικές τεχνικές.